Đánh giá sự hài lòng của người bệnh trầm cảm điều trị nội trú Tại viện sức khỏe tâm thần

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh trầm cảm điều trị nội trú Tại viện sức khỏe tâm thần

 

Tóm tắt :

Sự  hài lòng của người bệnh là một trong những tiêu chuẩn có giá trị để đánh giá chất lượng  phục vụ  người bệnh . Điều này có một vai trò  đáng kể  trong quá trình  chăm sóc và ảnh hưởng đến  kết quả điều trị bệnh cũng  như sự thu hút người bệnh đến  với bệnh viện .

Bệnh trầm cảm chiếm tỉ lệ ngày càng tăng trong các bệnh tâm thần. Để có được sự hài lòng của người bệnh trầm cảm là cả một nghệ thuật, không đơn giản và không thể làm trong thời gian ngắn mà là cả một quá trình lâu dài.

Điều trị bệnh trầm cảm không chỉ là việc cho thuốc của các bác sỹ chuyên khoa mà còn đòi  hỏi sự  kết hợp chặt chẽ, đồng bộ với đội ngũ y tá điều dưỡng và các nhân viên y tế phục vụ khác mới đạt được kết quả tốt thực sự cho người bệnh.

Sự hài lòng của người bệnh trong thời gian điều trị là mục tiêu của bệnh viện cần đạt được, là thước đo để đánh giá chất lượng chăm sóc và điều trị.

Viện Sức khỏe tâm thần đặc biệt chú trọng đến chất lượng điều trị và tinh thần thái độ phục vụ của mỗi cán bộ y tế, luôn lấy người bệnh làm trung tâm nên sự hài lòng của người bệnh  là tiêu chí phục vụ.

 

II. Mục đích của nghiên cứu:

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh trầm cảm đang nằm điều trị nội trú tại viện Sức khỏe  Tâm thần – bệnh viện Bạch Mai.

Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh trầm cảm  khi vào nằm viện.

 

III .  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu :

40 người bệnh trầm cảm không có loạn thần đang điều trị nội trú tại Viện sức khỏe Tâm thần  -Bệnh viện Bạch Mai.

Phương pháp mô tả cắt ngang, thiết kế bộ câu hỏi chuyên biệt, hướng dẫn trả lời các câu hỏi về sự hài lòng từ khi đến khám bệnh đến khi vào viện điều trị nội trú liên quan đến chất lượng dịch vụ  khám điều trị bệnh

Thời gian : Từ 11 / 07 /2011 đến 12 /08 / 2011

 

IV . Kết quả và bàn luận :

1.  Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu :

Những đặc điểm về giới , tuổi , trình độ học vấn được thể hiện như sau :

-   Bệnh nhân nữ 27, chiếm tỉ lệ 67,5%. Bệnh nhân nam 13, chiếm tỉ lệ 32,5 % .

-   95% những người tham gia nghiên cứu nằm trong độ tuổi từ 20 trở lên.

-   Đa số những người tham gia nghiên cứu có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên (72,5%).

 

Bảng 1. Giải thích hướng dẫn khi người bệnh đến khám bệnh vào viện :

 

ý kiến người bệnh

Không giải thích

 

Số người bệnh được giải thích hướng dẫn rõ ràng khi khám bệnh vào viện chiếm tỉ lệ cao 87%.

Số người bệnh được giải thích nội quy bệnh viện rõ ràng  chiếm tỉ lệ cao 92,5 %

Hầu hết người bệnh được giảI thích, hướng dẫn và giải thích nội quy bệnh viện một cách rõ ràng khi vào viện.

 

Bảng 2. Mức độ hài lòng của người bệnh đối với thủ tục hành chính khi đến khám vào viện:

 

ý kiến BN

Không hài lòng

Hài lòng

Rất hài lòng

 

Số NB hài lòng với thái độ tiếp đón là 60 %, rất hài lòng chiếm tỉ lệ chưa cao 32,5%.

Số NB hài lòng với thủ tục hành chính là 57,5%, rất hài lòng tỉ lệ 37,5%.

Các ý kiến trên cho thấy việc cải tiến thủ tục hành chính và thái độ tiếp đón niềm nở, ân cần, chu đáo luôn cần được duy trì mới đáp ứng được sự hài lòng của người bệnh.

 

Bảng 3. Mức độ hài lòng về công tác khám, chẩn đoán và điều trị của thầy thuốc.

 

ý kiến người bệnh

Không hài lòng/ Không giảI thích

Tương đối hài lòng/ Giải thích sơ sài

Rất hài lòng/ GiảI thích rõ ràng

 

Giải thích tư vấn về sử dụng thuốc

 

Số ý kiến NB hài lòng  và rất hài lòng với việc khám bệnh của bác sỹ đạt tỉ lệ cao là 97,5% , chỉ có 01 ý kiến không hài lòng chiếm tỉ lệ thấp 2,5%. .

Số ý kiến NB  không được giải thích hoặc giải thích sơ sài  trước khi làm XN,chụp chiếu chiếm vẫn chiếm tỉ lệ 20% và giải thích rõ ràng chiếm tỉ lệ 80%.

Số ý kiến NB không được giảI thích, tư vấn hoặc giảI thích sơ sài vế thuốc chiếm tỉ lệ 10% và tỉ lệ tư vấn giảI thích rõ ràng 90%.

Số ý kiến NB  không được tư vấn về dinh dưỡng là 07 chiếm tỉ lệ 17,5%, tư vấn sơ sài 18 chiếm tỉ lệ 45% và tư vấn rõ ràng 15 chiếm tỉ lệ 37,5%.

Số ý kiến NB  không được tư vấn hoặc tư vấn sơ sài về điều trị ngọai trú  còn chiếm tỉ lệ 12,5%, được tư vấn rõ ràng chiếm tỉ lệ 87,5%.

Tất cả các ý kiến trên cho chúng ta thấy uy tín về  trình độ chuyên môn cũng như tinh thần thái độ của các bác sỹ ở viện nằm trong bệnh viện hạng đặc biệt. Song cần làm tốt hơn nữa việc giải thích tư vấn trước khi làm xét nghiệm, sử dụng thuốc, điều trị ngoại trú, đặc biêt là tư vấn về dinh dưỡng cho người bệnh cần được đi đôi với điều trị bệnh mới đem lại sự hài lòng cũng như càng thu hút được người bệnh nhiều hơn nữa.

 

Bảng 4.  ý kiến hài lòng với y tá điều dưỡng :

ý kiến người bệnh

Không

Thỉnh thoảng

Thường xuyên

 

Đưa đi làm XN, chụp chiếu, khám chuyên khoa, ĐNĐ, LHN…

 

 

- Số ý kiến NB không được điều dưỡng giới thiệu tên còn chiếm tỉ lệ rất cao 70% , có 12,5% điều dưỡng giới thiệu tên qua loa và chỉ có 17,5% giới thiệu tên rõ ràng. Việc này tưởng như rất đơn giản, song vẫn chưa thực hiện tốt

- Số ý kiến NB về việc đo M,T,HA hàng ngày : không là 10% , thỉnh thoảng 42,5% ,thường ngày 47,5%. Đây là công việc của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh hàng ngày, nhưng vẫn không được thực hiện tốt, ảnh hưởng đến kết quả của việc điều trị bệnh.

- ý kiến NB về việc được đưa hoặc chỉ dẫn đi khám chuyên khoa, chụp chiếu, làm ĐNĐ ,LHN và trắc nghiệm tâm lý : không được đưa đi 27,5%, thỉnh thoảng 52,5% ,thường xuyên 20%. Từ kết quả thu được,cho chúng ta nhận thấy điều dưỡng còn chưa hoàn thành tốt trách nhiệm  của mình trong công việc được giao

- ý kiến NB  về giải thích trước khi thực hiện thuốc : không giải thích 5%, giải thích sơ sài 30%,  giải thích rõ ràng 65%. Từ số liệu trên cho chúng ta thấy trình độ của điều dưỡng tương đối vững vàng

- ý kiến NB về việc thực hiện thuốc theo đúng giờ qui định và kiểm tra bệnh nhân uống thuốc tận miệng : 100% thường xuyên được thực hiện thuốc theo đúng giờ qui định và kiểm tra việc bệnh nhân uống thuốc tận miệng. Điều trên chứng tỏ điều dưỡng  thực hiện y lệnh của bác sỹ rất nghiêm túc và kịp thời.

- ý kiến về tư vấn dinh dưỡng : không được tư vấn 25% ,thỉnh thoảng tư vấn 55%, thường xuyên tư vấn 20%. Từ kết quả thu được, chúng ta tháy kiến thức về dinh dưỡng cho đội ngũ điều dưỡng cần được căp nhật và triển khai thường xuyên, liên tục

- Giáo dục sức khỏe: không 7,5%, thỉnh thoảng 57.5%, thường xuyên 35%. Đây là việc còn rất hạn chế mà điều dưỡng cần phải được học tập để nâng cao trình độ cũng như kỹ năng giao tiếp của mình.

Tất cả các ý kiến trên cho chúng ta thấy người điều dưỡng ngoài việc thực hiện y lệnh thuốc điều trị đúng, đủ, kịp thời  còn có nhiệm vụ không tách rời là theo dõi chăm sóc người bệnh như đo mạch, nhiệt độ, huyết áp, đưa đi chụp chiếu, làm ĐNĐ-LHN-ĐT và trắc nghiệm tâm lý cũng như tư vấn dinh dưỡng . Giáo dục sức khỏe cần được làm thường xuyên hàng ngày mới đem lại chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng điều trị và thu hút người bệnh nhiều hơn.

 

Bảng 5. Hài lòng với các công tác khác:

 

 

Về dịch vụ y tế : không hài lòng 5% ,hài lòng và rất hài lòng 95%

Về trang thiết bị : không hài lòng 7,5%, hài lòng và rất hài lòng 92,5%

Về bảo vệ, trật tự vệ sinh : không hài lòng 5%, hài lòng và rất hài lòng 95%

Ngoài sự hài lòng về điều trị, chăm sóc và tinh thần thái độ phục vụ cần đáp ứng được sự hài lòng của người bệnh về các dịch vụ y tế, trang thiết bị cơ sở vật chất bảo vệ, trật tự vệ sinh mới đem lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho ngưới bệnh.

 

Bảng 6.  ý kiến người bệnh về việc giới thiệu người thân quen đến khám bệnh :

 

 

Người bệnh luôn giới thiệu người thân quen đến khám 36/40 chiếm tỉ lệ 90%. Đây chưa phải là con số tuyệt đối mà viện mong muốn . Muốn duy trì được là đơn vị có chất lượng dịch vụ tốt nhất do bạn đọc báo sài gòn và tiếp thị bình chọn năm 2011 cho bệnh viện đa khoa Bạch Mai, toàn thể cán bộ công chức viện SKTT nói riêng cần phát huy những gì đã đạt được  và khắc phục  nhũng tồn tại mà người bệnh chưa hài lòng.

 

Bảng 7. Đánh giá chung bệnh viện theo thang điểm từ 1 đến 10 :

 

Đánh giá của người bệnh

 

Qua bảng trên người bệnh đánh giá viên như sau : mức trung bình ( 5-6 điểm ) chiếm tỉ lệ 5%, mức khá ( 7-8 điểm ) chiếm tỉ lệ 50% và mức giỏi (9-10 điểm) chiếm tỉ lệ 45%

Từ kết quả trên cho chúng ta thấy viện SKTT nằm trong bệnh viện Bạch Mai, là bệnh viện hạng đặc biệt nên cần phấn đấu nhiều hơn nữa về mọi mặt để viện luôn giữ vững được thương hiệu của mình.

 

Kết luận :

 

Qua khảo sát này, chúng ta có thể thấy rằng mức độ hài lòng và rất hài lòng của người bệnh trầm cảm điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe Tâm thần nói riêng cũng như người bệnh đến khám và điều trị bệnh tâm thần nói chung ở hầu hết các vấn đề nghiên cứu như sự giải thích, hướng dẫn nội quy của nhân viên y tế, thủ tục hành chính khi điều trị tại Viện, việc khám, chẩn đoán và điều trị của các bác sỹ cũng như về công tác chăm sóc người bệnh của đội ngũ điều dưỡng hoặc về những yếu tố khác như cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hay bảo vệ trật tự vệ sinh bệnh viện… đều đạt tỷ lệ khá cao ( trên 90% đối với cả hai mức).

Bên cạnh đó vẫn còn một tỷ lệ nhỏ (dưới 10%) người bệnh cho rằng ở hầu hết các vấn đề nêu trên vẫn chưa đem lại sự hài lòng cho họ.

Như vậy có nghĩa là, bên cạnh việc phát huy những ưu điểm trên, các cán bộ y tế nói chung, đội ngũ y bác sỹ, điều dưỡng cần rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, nâng cao chất lượng điều trị và dịch vụ, để người bệnh khi đến khám và điều trị tại bệnh viện sẽ hoàn toàn được yên tâm về chất lượng khám và điều trị, chăm sóc bệnh nhân của cán bộ y tế, về cơ sở vật chất của bệnh viện, xứng đáng là địa chỉ điều trị tin cậy của nhân dân.

 

Tài liệu tham khảo :

 

Phạm Đức Mục. Phương pháp nghiên cứu điều dưỡng, NXB Y học 2005, trang1-107

 

Nguyễn Thị Thu Thủy, Khảo sát sự hài lòng của người bệnh tại bệnh viện Huyện Hoa Thành Tây Ninh, năm 2004 (Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ II, Hội Điều Dưỡng Việt Nam, năm 2005).

 

Tài liệu đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học. Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến – Phòng điều dưỡng  (Bệnh viện Bạch Mai), năm 2011.

 

Thông tư  07/2011/TT- BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011, Bộ Y tế Hướng dẫn công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện

 

 

 

Gallery Images

Advertisement

Visitors Counter

02078708
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
489
676
1693
1441680
20844
25187
2078708

Your IP: 54.80.93.234
Server Time: 2017-06-27 18:55:21